Tillbaka

Vill du prova på samtalsgrupper via telefon?

Vi söker deltagare till fyra testgrupper!

Vi söker dig som vill testa samtalsgrupper via telefon. En grupp som samtalar om det som känns angeläget och viktigt eller hörs kring ett gemensamt intresse eller tema.

Varje grupp har en samtalsledare, som håller i samtalet. Vi söker i första hand efter dig som kan tänka dig att bli samtalsledare. Men du kan också anmäla ditt intresse som deltagare.

Till stöd för dessa samtalsgrupper har en handbok tagits fram. I handboken finns metod för upplägg och teman för samtal.

 

Fyra samtalsgrupper ska startas i november/december. Anmäl ditt intresse till Marie-Louise Söderberg marie-louise@spfseniorerna.se   telefon:  070-484 03 34.

Marie-Louise kommer också att vara ett stöd för de som tar på sig rollen som samtalsledare.

Samtalsgrupperna är en del av projektet Inte ensam, som är ett samarbete mellan SPF seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna. Gemensamt arbetar vi för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering. 


Geografiskt avstånd och avsaknad av dator och bredband är hinder för många att delta i olika aktiviteter och i en gemenskap. Ett komplement till verkliga eller digitala möten och träffar är den gamla hederliga telefonen.

 

Vi önskar starta fyra testgrupper så snart som möjligt i år. Gärna med början vecka 48-49.

 

Förutsättningar:

En person tar ansvar för att hålla i gruppen och att få ytterligare fyra personer till intresserade av att delta. (Färre eller fler gör det svårare att hantera och få samtalen att fungera bra.) Prioritera att fråga och bjuda in de i din förening som inte vanligtvis deltar i aktiviteter och möten. Vi vill nå dem först och främst.

 

Gruppen skall höras fem gånger, en gång i veckan, cirka en timme per tillfälle. Jul- och nyårshelger är inget hinder för att starta, det kan vara extra viktigt att ha en gemenskap under denna tid på året.


Det finns inget som hindrar att man fortsätter att höras. Tvärtom, det är själva syftet att gruppen kan fortsätta att hålla kontakten.

 

Samtalsledaren fungerar som ordförande och ansvarar för att hålla i tråden och ser till att alla kommer till tals och blir lyssnade till. Den som direkt känner sig intresserad och trygg med att hålla i samtal och som med respekt kan avbryta den som tar för mycket plats, men också få med alla i samtalet har förutsättningar att bli en bra gruppledare.
 

Samtalen kopplas ihop via funktionen ”koppla samtal” i en SmartPhone. Det är alltså en förutsättning att gruppledaren har en sådan. De som deltar behöver inte ha en sådan telefon. Instruktion för detta finns i handledningen.

 

För intresse och frågor kontakta: marie-louise@spfseniorerna.se   tel 070-484 03 34

Vi hörs, varma hälsningar

 

Marie-Louise Söderberg

Projektledare Inte ensam