Tillbaka

Tillsammans mot ensamhet

Ambassadörsutbildning i projektet Inte Ensam.

Projektet Inte Ensam riktat sig till föreningar som vill motverka ofrivillig ensamhet med hjälp av studiematerialet Tillsammans mot ensamhet.

Nu är det dags att anmäla sig till vår ambassadörsutbildning Steg 1 den 5 november! När vi fått din anmälan kommer du inom några dagar att få mer information om hur mötet kommer att gå till och hur du ska förbereda dig. Har du inte fått ett mejl med instruktioner av oss inom 4 dagar - så kontakta oss (det kan strula i systemet!) inteensam@spfseniorerna.se

Utbildningen leds av Susanne Rolfner Suvanto, som är en erfaren utbildare på området. Vi får också teknisk hjälp av Paul Svensson på NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga).

Utbildningen riktar sig till medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

Ambassadörsutbildningar under hösten 2020

Grundutbildning Steg 1                        1 oktober       13-15
5 november   10-12

Fördjupning Steg 2                               19 november 10-12
26 november 10-12

(Inbjudan till steg 2 skickas ut minst 2 veckor innan utbildningstillfället.)