Lättläst version saknas
Tillbaka

Ambassadörens uppdrag

”Ambassadörernas uppdrag är att sprida kunskap om arbetet och projektet, inspirera till lokala och regionala satsningar, ingå i nätverk med andra ambassadörer för att utbyta erfarenheter och uppmuntra att studiecirklar utifrån materialet ”Tillsammans mot ensamhet” kommer igång. Ambassadörerna är resurspersoner regionalt och lokalt. Deras uppgift är av stor betydelse för hur väl projektet utvecklas.”

- Engagemang
- Inspirera och starta upp arbete lokalt
- Hitta fler som vill vara med att jobba på hemmaplan
- Berätta för andra hur man kan arbeta
- Uppmuntra att studiecirklar kommer igång
- Att vara den som påminner och ser till att arbetet inte stannar av
- Vara nåbar dvs beredd att lämna ut sitt namn och kontaktuppgifter