Lättläst version saknas

Meningen med livet

Meningen med livet - förklarat och diskuterat

"Det händer att svaret på denna fråga är livsavgörande. Det är lika viktigt att nå klarhet för eget välbefinnande, som för att kunna hjälpa andra."

Föredrag med efterföljande samtal och reflektion över temat.

Samtalsledare är Håkan Krevers,som jobbat med konflikthantering och pedagogik.

Varmt välkommen!

Läs mer