Bygg systerskap och broar kvinnor emellan!

 

Samtalscirkel för kvinnor med olika bakgrund utifrån det som vi har gemensamt – att vara kvinna. Hur är det att komma till Sverige och starta ett nytt liv här? Hur går dina tankar och hur har din resa varit?

Målet med studiecirkeln är att bygga systerskap och broar kvinnor emellan oavsett varifrån vi kommer och är tänkt att öka förståelsen för varandra och det samhälle som vi lever i oavsett bakgrund och hur länge som vi bott i Sverige.

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Centerkvinnorna i Norrköping.

Läs mer