Hakuna Matata Modellen

Har du och din kollega problem med missförstånd? Tycker du det känns svårt att få fram din synpunkt? Känner du dig inte respekterad på jobbet? Saknar du makten över din tid? Då är Hakuna Matata Modellen något för er.

Hakuna Matata Modellen – HMM – är Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms nya utbildningskoncept för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, så som daglig verksamhet och gruppbostad.

Denna typ av utbildning ges vanligtvis i kursformat. HMM särskiljer sig eftersom den utformas som en studiecirkel. Utformningen gör att utbildningen kontinuerligt integreras med din vardag och dess utmaningar, samt att vi även kan hålla nere kostnaderna jämfört med den privata marknadens öppna kurser.

Studiecirkeln anpassas efter er grupps behov. Ni får professionell grupputveckling i ett öppet och avslappnat format.

Hakuna Matata Modellen syftar till att förbättra självförtroendet och kommunikationen på arbetsplatsen. Att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön leder till färre sjukskrivningar, ökad ärlighet i kommunikationen, samt ett lyft i kollegornas och medarbetarnas utveckling.

Hakuna Matata Modellen är en metod för att utveckla arbetsgruppen och den enskilda individen med stöd av olika utvecklingsmodeller, teorier och reflektioner. Genom professionell handledning ger HMM en ökad trivsel på arbetsplatsen och en tydligare kommunikation både internt och externt.

Exempel – Kommunicera rakt och klart
Förmågan att kommunicera är det kitt som skapar relationer, binder samman individer till grupper och gör det möjligt att uppnå gemensamma mål.

I studiecirkeln lär du dig att använda tydlig kommunikation som verktyg för att uppnå ökad förståelse. Detta ger en ökad trygghet mellan medarbetarna och effektivare arbetsgrupper.

Kontakta oss för mer information

Anton Ljungh
Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan
070-789 95 41
anton.ljungh@sv.se