TAKK - Teckenkommunikation

TAKK används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. Man talar och tecknar samtidigt de viktigast orden.

Vi har ett varierat kursutbud för närstående och personal och kan även erbjuda kurs på plats hos er.

Klicka här för att se alla kurser i TAKK

Karlstadmodellen- en språkträningsmodell
Är du intresserad av Karlstadmodellen, enkel eller utbyggd grammatik?
Vi ordnar kurs och handledning med certifierad handledare!


Varför är det bra att använda TAKK?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • TAKK använder flera sinnen
  • Tecken ökar koncentrationen
  • Tecken är mer konkreta än tal
  • Tecken tydliggör det talade språket
  • Tecken har man alltid med sig
  • Tecken dämpar den vuxnes talflöde
  • Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.

Vi vill TAKKa
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholm har, tack vare medel från Arvsfonden, tagit fram ett nytt studiematerial i TAKK. Boken Vi vill TAKKa är främst anpassad för barn i förskoleåldern och innehåller lekfulla, färggranna och detaljerade illustrationer som väcker lust och nyfikenhet. Tanken är att materialet ska användas som läromedel för personal, föräldrar och närstående men även passa för att läsa/titta i tillsammans med barnen.

Cirkelledare i TAKK samt personer från målgruppen har varit med och utformat och påverkat materialet. Vi har även samarbetat med Svenska Downföreningen nätverk Stockholm samt FUB Stockholm.