Lokaler

Finspång De Wijks väg 8, studierum
Linköping Vasavägen 3, 7 studierum och kök
  Kulturhuset, scen, studio, replokaler
Mjölby Kungsvägen 37, studierum
Motala Musikhuset, studio och replokaler
Norrköping Nya Rådstugugatan 11, 3 studierum
  Musikhuset, 2 studio, scen, replokaler
  Kulturhuset, 4 studierum, replokaler
  Musikfabriken, replokaler
  Slottsgatan 114, Danshuset, danslokal
Skärkind Vi Unga lokal, dans och läger
Söderköping Ågatan 10 C, studierum
Valdemarsvik Storgatan 17 Sjöhuset, studierum
Åtvidaberg Bruksgatan 1, studierum
Österbymo, Ydre Ydregatan 8, studierum
Östra Husby Bygdegården, studierum