Transport, Samhälle, Övrigt

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

Syftet

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Kursinnehåll:

FORDONS KÄNNEDOM:

- Väjningspliktmärken
- Däck
- Bilens styrsystem
- Bromssystem
- Barns säkerhet i bilen
- Längd och bredd
- Varningsmärken
- Last och släpvagn
- Lysen och lampor
- Kontrollera och ställ in bilen
- Besiktning
- Delar i bilen
- Registreringsbevis och ägarbyte
- Tecken av polisman
- Bilförsäkring

MILJÖ

- Grundläggande kunskap
- Förbudsmärken
- Ecodrivning
- Miljöanpassad bil
- Bränsle
- Skadliga ämnen och föroreningar
- Andra anordningar

TRAFIKSÄKERHET:

- Trafikolyckor
- Övergångsställen
- Påbudsmärken
- Barn
- Vinter och hala vägar
- Beräkna stoppsträckan
- Vilt i trafiken
- Olycksstatistik i Sverige
- Vägmarkeringar

TRAFIKREGLER:

- Grundläggande trafikregler
- Körfält
- Regler och skyldigheter
- Cykeltrafik
- Anvisningsmärken
- Cirkulationsplats
- Landsvägskörning
- Stanna eller Parkera
- Motorväg och Motortrafikled
- Omkörning
- Järnvägar och överfarter
- Utomlands
- Lokaliseringsmärken
- Vägmärken och trafiksignaler

PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Trafiksignaler
- Inlärning
- Alkohol och droger
- Trött i bilen
- Synen
- Tilläggstavlor
- Nedsatt förmåga'

MATERIAL:
App: Ta körkort 299 kr om man vill

BRA ATT VETA:
Vi träffas på distans via digital plattform.
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en
mejladress.
Du får ett intyg/diplom efter genomgången kurs.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält
dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 500 kr vid sen
avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.

INTRESSEANMÄLAN:
kursen startar när antal deltagare är minst 8st. Du får mer information när startdatum är bestämt.


FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Jumana Al-Sammarraie , tel 070-098 85 36, jumanaalsamaraie@gmail.com