Musik, teater

Advents- och Julkonsert med KFUM-kören från Norrköping.
Den 10 december 2017 kl 18,00 i Drothems kyrka, Söderköping.