Hantverk & konst

För dig som vill måla och inspireras tillsammans med andra.
Material köper du själv.
OBS!
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar med start.