Hantverk & konst

Intuitiv målning utforska vattnet och färgen.
Tag med eget material eller köp på plats.
Anmälan till Lotta Nilsson : 0738786092.