Data & IT

Pris för denna studiecirkel/kurs: 350 kr
Pris för medlemmar SeniorNet Norrköping: 250 kr

Vi bekantar oss med Android telefon.
Du får grundläggande kunskap om funktioner och hur du kommer igång.
Vi går igenom vad en "app" är, samt hur man använder en pekskärm.
Vanliga appar samt hur du gör inställningar för E-post, WiFi, SMS, mm.
Upptäck hur mycket glädje och nytta du kan ha av en smartphone i vardagen.
Deltagarna använder sin egen smartphone under kursen.

Kaffe/Te serveras i paus.
Studiehäfte ingår.

Medlemskap kan sökas i samband med kursanmälan vid Öppet Hus, eller på SeniorNet Norrköpings webbsida. Årsavgift 200 kr
Läs mer på www.seniorit.se (SeniorNet Norrköping)

Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan