Data & IT

Pris för denna studiecirkel/kurs: 350 kr
Pris för medlemmar SeniorNet Norrköping: 250 kr

Vi bekantar oss med Android surfplatta.
Du får grundläggande kunskap i plattans funktioner och hur du kommer igång.
Vi går igenom vad en "app" är, samt hur man använder en pekskärm.
Vanliga appar samt hur du gör inställningar på platta.
Upptäck hur mycket glädje och nytta du kan ha av en surfplatta i vardagen.
Deltagarna använder sin egen surfplatta under kursen.

Kaffe/Te serveras i paus.
Studiehäfte ingår.

Medlemskap kan sökas i samband med kursanmälan vid Öppet Hus eller på SeniorNet Norrköpings webbsida.
www. seniorit.se
Årsavgift 200 kr