Hantverk & konst

Vi syr nytt av använda jeans - kudde, väska eller egen idé.
Vi pratar om begreppen och vad de betyder för miljön.
Tag med eget material eller köp på plats.
Anmälan till Lotta Nilsson: 073-878 60 92