Djur, natur & miljö

Hur gynnar man en rikare pollinerande insektsfauna och samtidigt kunna njuta av resultatet i form av blommande växter, frukt och bär?

Bin och humlor hotas av sjukdomar, bekämpningsmedel och brist på mat i form av blommande växter. En tredjedel av alla grödor som odlas till den mat vi äter behöver pollineras av vilda eller odlade bin.
Utan pollinerande insekter blir det mindre skördar, sämre utveckling och smak av frukt, bär och nötter.

Men läget är inte hopplöst. Det finns mycket man kan göra för att hjälpa till att öka antalet bin och humlor och därmed pollineringen. Cirkeln Bi-vänliga växter i din trädgård ger råd kring vad man kan göra i den egna trädgården för att befrämja mångfalden av pollinerare.

Vi är utomhus.

Intresseanmälan- Start vid minst 5 deltagare.
Tisdagar kl:18.00