Djur, natur & miljö

Kursen omfattar 4-5 teorilektioner, (c:a 3 tim/gång) under mars - april.
Preliminär start 12 mars.
Sedan praktiskt arbete i föreningens bigård (torsdagskvällar med början i maj). Kurskostnad inkl litteratur 750 kr.
Avgiften betalas direkt till Alvastra biodlarförening.
OBS: Anmälan och information om kursen kontakta:
Hans Ström
hans.g.strom@telia.com
076-104 46 76 eller
Jonny Stålknapp
jstalknapp@gmail.com
0144-107 05
070-608 81 14
Välkommen till att börja med en intressant och fascinerande hobby.