Djur, natur & miljö

Kursen omfattar 4-5 teorilektioner, (c:a 3 tim/gång) under mars - april.
Preliminär start 12 mars 2020.
Sedan praktiskt arbete i föreningens bigård (torsdagskvällar med början i maj). Kurskostnad inkl litteratur 800 kr.
Avgiften betalas direkt till Alvastra biodlarförening.
OBS:
Anmälan och information om kursen kontakta ledaren:
Jonny Stålknapp 070-608 81 14
jstalknapp@gmail.com
Notera namn, telnr och mailadress så skickas ytterligare information.
Välkommen till att börja med en intressant och fascinerande hobby.