Djur, natur & miljö

INNEHÅLL:

Varroabekämpning
Bihälsa
Utvidgning, drönarram, svärmning
Säker honungshantering
Avläggare

Kursen omfattar totalt 5 tillfällen, varvat både med teori samt praktik i bigård. Till praktikdelen får deltagarna låna skyddskläder.

Om du behöver studiematerial finns böcker att beställa genom biodlarnas.se

FÖRKUNSKAPER:

Du har haft bin i minst tre år och skaffat dig erfarenhet och har frågor som du vill diskutera med andra erfarna biodlare.

LEDARE:

Meddelas senare av Norrköpings biodlarförening.

START:

Startar vid angivet datum vid fulltecknad grupp.