Djur, natur & miljö

Vi kommer att förlägga kursen till Björksätter Vikbolandet i föreningens bigård och lokal. Vi kommer i första hand att vara utomhus, men har även möjlighet att vara i föreningslokalen som består av två stora skolsalar. Vi vill följa binas utveckling under året så nära realtid som möjligt och har lagt upp kursen efter detta.

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och anpassar genomförandet av kursen efter dessa.

Studiecirkeln kommer att ledas av ett team erfarna biodlare från Vikbolandets biodlarförening och är upplagd med 10 träffar, datum är ej fastlagda men preliminär start i mitten av maj och avslutning tidig höst. Upplägget blandar teori och praktik med tonvikt på det praktiska arbetet. Vi kommer att förlägga kursen till både vardag och helg.

Information från Vikbolandets biodlarförening
Infoblad Vikbolandets biodlarförening

Mer information:

Weronica Roos-Heinefeldt
utbildningsansvarig
Vikbolandets biodlarförening
Mail: heinefeldt53@gmail.com
mobilnr: 070 245 77 96