Djur, natur & miljö

Grundkurs i Biodling i samarbete med Vikbolandets Biodlarförening.
Föreningsbigården Björksätter, Kuddby Vikbolandet
Två kvällar teori 29/4 & 6/5 kl 18:00-20:30
Praktik 9/5 & 23/5 kl 13:00-15:30
Därefter ytterligare 6 tillfällen praktik och teori med början i juni.
Upplysningar Vikbolandets Biodlare
070-245 77 96 eller 073-323 62 70
kontakt@vikbolandets-biodlare.se
www.vikbolandets-biodlare.se
Kursavgift 300 kr plus eventuell litteratur 340 kr