Djur, natur & miljö

Kurs för dig som är intresserad av bin och biodling!
Vi kommer att förlägga kursen till Björksätter Vikbolandet, där Vikbolandets biodlarförening har Bigård och föreningslokal. Vi kommer i första hand att hålla de teoretiska kursavsnitten i föreningslokalen som består av två stora skolsalar, dessa kommer att anpassas så smittsäkert som möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och vid behov kommer vi att genomföra teorin digitalt genom plattformen Learnify. De praktiska avsnitten genomförs i vår Bigård.

Kursen kommer att ledas av ett team erfarna biodlare som ingår i föreningens styrelse. Vi vill följa binas utveckling under året så nära realtid som möjligt och har lagt upp kursen efter detta. Vi har ett eget kursupplägg där vi blandar teori och praktik med tonvikt på det praktiska arbetet. Vi kommer förlägga kursen till både vardag och helg.

Kursen är upplagd med 10 träffar med kursstart vecka 16, datum ännu ej fastställda.

Vid fulltecknad grupp finns det möjlighet att stå på väntelista.

Mer information:

Weronica Roos-Heinefeldt
utbildningsansvarig
Vikbolandets biodlarförening
Mail: heinefeldt53@gmail.com
mobilnr: 070 245 77 96