Data & IT, Samhälle, Övrigt

Bli digital- Zoom kunskap på Somaliska

SYFTE:
Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.

KURSINNEHÅLL:
Här har du möjligheten att lära dig hur Zoom fungerar, hur skapar man ett konto och hur loggar du in för att kunna ansluta dig till ett möte m.m.
Vi kommer även att ta upp andra digitala plattformar så som:
WhatsApp
Facebook
Messenger
FaceTime

BRA ATT VETA:
Vi träffas på distans via digital plattform.
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en
mejladress.
Du får ett intyg/diplom efter genomgången kurs.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält
dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 250 kr vid sen
avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.
Du kan få hjälp på somaliska.

INTRESSEANMÄLAN:
kursen startar när antal deltagare är minst 8st. Du får mer information när startdatum är bestämt.
Möjlighet att få träffas första gången sedan skall detta ske digitalt.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sahra Mohamed, tel 072-004 93 04, sahrrra111@live.se