Data & IT, Samhälle, Övrigt

Bli digital- Zoom kunskap på arabiska

Intresseanmälan till Bli digital - Zoom kunskap på arabiska

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

SYFTE:
Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.


KURSINNEHÅLL:
Här har du möjligheten att lära dig hur Zoom fungerar, hur skapar man ett konto och hur loggar du in för att kunna ansluta dig till ett möte m.m.
Vi kommer även att ta upp andra digitala plattformar så som:
WhatsApp
Facebook
Messenger
FaceTime

BRA ATT VETA:
Vi träffas på distans via digital plattform.
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en
mejladress.
Du får ett intyg/diplom efter genomgången kurs.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält
dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 500 kr vid sen
avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.
Du kan få hjälp på arabiska.

Veckodag, tid:
Lördagar, kl. 13:30 - 16:30

INTRESSEANMÄLAN:
kursen startar när antal deltagare är minst 8st. Du får mer information när startdatum är bestämt.
Möjlighet att få träffas första gången sedan skall detta ske digitalt.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Jumana Al-Sammarraie, tel 070-098 85 36, jumanaalsamaraie@gmail.com