Samhälle

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.

Utbildningen är helt digital och lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå.