Ekonomi

För dej som vill börja spara i aktier och fonder.
Grundläggande om aktier o fonder, handel, analys och om hur man praktiskt kommer igång.
Start, så snart minst sex deltagare anmält sig.
Kursen genomförs i Norrköping eller Ö Husby, beroende på var flest deltagare finns.