Hantverk & konst

Lär dig brodera på ylle! Bottensömmar
Kostnad 495kr inkl. Material och fika ingår.
Ledare: Annicka Greborn Holmqvist och Lena Karlberg.
Info och anmälan! Linda Moberg, KulturPRoducent 011-130180, 070-7344477
prod.lindamoberg@gmail.com
Eller kom in i butiken och anmäl dig.
Medarrangör Studieförbundet vuxenskolan