Hantverk & konst

Lär dig brodera på ylle! Bottensömmar
Kostnad 395kr inkl. material och fika
Info och anmälan!
Linda Moberg 011-130180, 070-7344477
prod.lindamoberg@gmail.com
Eller kom in i butiken och anmäl dig.