Pedagogik

Cirkelledarutbildning, grund

Vid det här tillfället kan du delta fysiskt eller digitalt. Ange i anmälan om du vill delta digitalt.

För dig som inte deltagit i grundutbildningen eller vill fräscha upp dina kunskaper.

Genom en grundläggande ledarutbildning får du kunskaper i gruppdynamik, pedagogik och
konsten att leda en grupp. Utbildningen ger dig dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare
i Studieförbundet Vuxenskolan.

- Om folkbildning och folkbildningens historia, vårt folkbildningsuppdrag, vad är Studieförbundet
Vuxenskolan och vilken värdegrund, vision och verksamhet har vi.
- Cirkelns pedagogik, vad/hur är en bra studiecirkel? Vi går igenom hur vi skapar en arbetsplan
och studieplan.
- Gruppdynamik och ledarrollen i en studiecirkel, hur ökar jag delaktigheten i gruppen och hanterar
konflikter?

Utbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare, och är gemensam för alla studieförbund.

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika under träffen, om du har kostnader för att ta
dig till utbildningen så kan du få reseersättning.

OBS Vi vill att du talar om vem som är din kontaktperson på SV vid anmälan.