Data för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Data för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Data & IT

Data fortsättning för dig som kanske har dator och kan lite själv.
Du kan ta med dig bärbar dator om du har det.