Data & IT

Pris för denna studiecirkel/kurs 350 kr
Pris för medlemmar i SeniorNet Norrköping 250 kr

Kursen avser att lära oss att samköra och koppla ihop dator, telefon och även surfplattan så att man kan använda den enhet som är tillhands för tillfället.
T.ex. hantera sin epost, bilder, betala räkningar, beställa biljetter och andra användningsområden på den enhet som man just har tillgång till.

Kaffe/Te serveras i paus.

Medlemskap kan sökas i samband med kursanmälan vid Öppet Hus eller på SeniorNet Norrköpings webbsida. Årsavgift 200 kr.

Läs mer på www.seniorit.se (SeniorNet Norrköping)

Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med SV