Lär dig sticktekniken Dubbelstickning.
Dubbelt så varmt och lika fint på baksidan som framsidan.
Samt guidning bland butikens garner, hantverk och slöjd.
Vintage och secondhand.
Kostnad 350kr inkl. material och fika.
Begränsat antal platser.
Info och anmälan. Linda Moberg 011-13 01 80, 070-734 44 77
prod.lindamoberg@gmail.com