Historia & Konsthistoria, Humaniora, Samhälle

EWK - Evert Karlsson, världsberömd tecknare med koppling till Tåby och Söderköping och med eget museum i Norrköping. Vi tittar på och diskuterar hans verk. Samarbete med EWK-Sällskapet. Besök vid EWK-museet ingår.