Data & IT

Excel – Steg 2
Kursens mål: att lära känna programmet Excel.
Förkunskaper: Grundkurs, Excel. Någon datorvana önskvärd.
Excel lanseras i första hand som kalkylprogram och är utmärkt för beskrivande bokföring, beräkning och jämförelser med snygga diagram, ett mycket bra tabellprogram med nyttiga funktioner.
Excel är utmärkt till att göra olika slag av listor/förteckningar.
Man kan göra register, sammanställningar och sökningar.
Färga celler och bakgrunder.
Genomförande: kursen omfattar 5 ggr x 3 lektionstimmar i vår föreningslokal med bärbara datorer utrustade med Windows 10 och Office 2013.

Kaffe/Te serveras i paus.
Tag med eget USB-minne.

Pris för denna studiecirkel/kurs: 450 kr
Pris för medlemmar i SeniorNet Norrköping: 350 kr

Medlemskap kan sökas i samband med kursanmälan vid Öppet Hus eller på SeniorNet Norrköpings webbsida. Årsavgift 200 kr

Läs mer på www.seniorit.se (SeniorNet i Norrköping)