Hantverk & konst

Kurstid: 1 juli – 5 juli, 38 lektioner
Syfte: Att se och hitta former och motiv som kan översättas till knypplade kompositioner.
Kursinnehåll: Allmän form- och färglära. Att göra egna skisser och planera knyppeltekniken efter skisserna samt att knyppla det egna motivet. Montering. Behörighet: Aktuella och synnerligen goda kunskaper i knyppling. Materialkostnader: Varierar beroende på om du har material som kan komma till användning i kursen.
Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: 2 430:-
För mer information/anmälan och frågor gällande kurser och boende:
Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena
E-post: kurser@svenskaspetsar.se