Media & kommunikation

Norrköping: Tio gånger á tre studietimmar måndagar mellan 18 och 20.30 med start 25 februari. Kort kursbeskrivning: För film tillsammans! Vi träffas och går igenom filmproduktion med låg budget, idéutveckling, manusskrivande, inspelningsplanering, foto, ljud, ljus, rekvisita, scenografi och redigering. Deltagarna får tillsammans utveckla en kort film och spela in hela eller delar av den. Målet för kursen är att deltagarna ska få en konkret erfarenhet av filmproduktion i liten skala för att sedan kunna gå vidare med egna projekt.