Finknyppling kurs

Finknyppling kurs

Hantverk, Konst, design

KNYPPELKURSER I VADSTENA
Arrangerade av Föreningen Svenska Spetsar, Hemslöjden och Studieförbundet Vuxenskolan

FINKNYPPLING KURS
Kurstid: 25 juni – 6 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)
Kursinnehåll: Du får fördjupade kunskaper i finknyppling. Här ingår också analys samt montering av tunna spetsar. FSS mönster används under kursen. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag)
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I och II
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: 3 600:-


För mera information och anmälan, se www.svenskaspetsar.se, tel 0735-13 16 45.