Historia & Konsthistoria

Vi forskar, letar och dokumenterar om Fix trikåfabrikers historia.
Anmälan till Lotta Nilsson 073-8786092