Transport

Med ett förarintyg (båtkörkort) visar du att du har grundläggande kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt (upp till 12 x 4 meter) inomskärs och i kustnära vatten.

Kursplan:
Sjökortet
Utmärkning
Väjningsregler
Navigering
Kompassen
Miljö & Människor
Förtöjning
Sjösäkerhet

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, utan tillkommer med 500 kr kronor + 50 kronor för Intygsbok. Moms tillkommer. Du ska ha fyllt 12 år för att få skriva provet.

MATERIAL
Sjökort 616
Transportör, passare och linjal kan köpas av kursledaren.
Grundbok och övningsbok Navigering och Sjömanskap beställs via SV och erhålls vid kursstart (kostnad ca 500 kr faktureras i efterhand).

BRA ATT VETA
Vi träffas fysiskt första gången kl 13.00-17.00 i Norrköping på Nya Rådstugugatan 11 (Studieförbundet Vuxenskolan), därefter sker resterande fem träffar kl 19.00-21.00 på distans via Learnify varannan lördag (udda veckor).
Vid träffen i Norrköping görs uppehåll för fika/förtäring. Det finns restauranger i närheten eller om du vill ta med egen matlåda, mikro finns. Vi bjuder på kaffe/te.

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs.

LEDARE
Petter Magnusson har arbetat i folkbildningen sedan 2001 med kurserna förarintyget och kustskepparen. Han har även kurser i Sjöväder med färdplanering. Han är auktoriserad förhörsförättare av Nämnden för båtlivsutbildning. Han är reservofficer och fick sin grundutbildning i flygvapnet. Fritidsbåten finns i Kalmarsund.