Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm) Kursinnehåll: Materialkunskap, teknik och historik varvas med praktiska övningar inom både knyppling, montering, mönsterritning och analys. FSS:s mönster används. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se. Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag). Behörighet: Aktuella och goda kunskaper i knyppling samt genomförd kursplan enligt boken ”Knyppling”. Som arbetsprov ska 12 cm synlig spets uppsatt på pappersark av grundkursens spetsmönster skickas in tillsammans med ansökan eller ett digitalt foto av god kvalitet skickas samtidigt med anmälan till kurser@svenskaspetsar.se. Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 3.800:-
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020