Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.) Kursinnehåll: Du får fördjupade kunskaper i finknyppling. Här ingår också analys samt montering av tunna spetsar. FSS mönster används under kursen. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se. Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag) Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I och II Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 3.800:-
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020