Fördjupningskurs II

Fördjupningskurs II

Hantverk, Konst, design

KNYPPELKURSER I VADSTENA
Arrangerade av Föreningen Svenska Spetsar, Hemslöjden och Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRDJUPNINGSKURS II
Kurstid: 25 juni – 6 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)
Kursinnehåll: Med utgångspunkt i Övningsspets II får du träna färdigheten att knyppla i tunnare garn. Analys av spetsprover, följt av mönsterritning, hålstickning och knyppling. Lektioner i grundregler samt knyppling som hantverk i andra länder ingår. FSS:s mönster används under kursen. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag). Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: 3 600:-

För mera information och anmälan, se www.svenskaspetsar.se, tel 0735-13 16 45.