Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm) Kursinnehåll: Med utgångspunkt i Övningsspets II får du träna färdigheten att knyppla i tunnare garn. Analys av spetsprover, följt av mönsterritning, hålstickning och knyppling. Lektioner i grundregler samt knyppling som hantverk i andra länder ingår. FSSs mönster används under kursen. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se. Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en undersökande attityd. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag). Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I. Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 3.800:-
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se