Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm.)
Kursinnehåll: Du får grundläggande kunskaper om provinsiell knyppling i syfte att tillvarata och vidareutveckla de lokala variationerna. Spetsar från Dalarna och Skåne knypplas och vi tittar på närliggande landskap. Kursen är uppdelad på en vecka med dalknyppling och en vecka med skånsk knyppling.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag), "Skånsk knyppling" (Barbara Fay Verlag), Kompendium om dalknyppling (FSS).
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I och II
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400 kr, för icke-,medlem. 4.700 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022