Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående
och övriga intresserade.
Välkommen!

Höstens program 2021

Första torsdagen i varje månad 16.30–18.00

Torsdag 2/
Vardagsträna Dig i form!”

Tips och idéer från Din Sjukgymnast”, Janne Hammarlyck Trubadur Mathias Brandin Beltramo sjunger och spelar.

Torsdag 7/10
”Att leva ett gott liv med demenssjukdom”

Mikael Ludvigsson, läkare vid Medicinska – Geriatriska och Psykiatriska klinikerna i Linköping.

Torsdag 4/11
”Kan demens förebyggas?”

Katarina Nägga, överläkare, Medicinska och Geriatriska
akutkliniken, US.

Torsdag 2/12
”Sång och musik för själens hälsa”

Birgitta Andersson, musikterapeut sjunger och spelar

Kaffe/the och smörgås 20 kronor

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28

Platsen: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A

Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel.013- 263195 Mejl: anhorigcenter@linkoping.se eller Demensforeningen.linkoping@gmail.com