Hälsa & välbefinnande

Bo Hejlskov Elvén föreläser om Lågaffektivt bemötande i teori och praktik.
8.15-9.00 Registrering & kaffe/smörgås
9.00-12.00 Föreläsning

Yrkesverksamma: 495 kr exkl. moms
närstående: 300 kr inkl. moms

Boka plats: www.ostgotacare.se/utbildningar