Humaniora

Föreläsningar, samtal och boktips för dig som är högläsare läsombud och övriga intresserade. Få mer kunskap kring läsning för målgrupp äldre, personer med demens samt målgrupper inom LSS.

Dagen är digital och genomförs i Zoom.
Den kommer även att spelas in och finnas tillgänglig på Regionbibliotek Östergötlands Youtube-kanal till och med 19 november.


Program

Betydelsen av högläsning
Ann-Marie Sandström, Ullstämma trygghetsboende

Lättlästa bokcirklar
– att skapa läsmod

Jenny Friman, Kulturcentrum Skåne

Om nya lättlästa böcker
Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek

Tips och råd
– läsning, gestaltning, röst

Pontus Plaenge, skådespelare och regissör

Återblick på tidigare inspirationsdagar
Det här vill vi ta upp nästa år!OBS! Sista anmälningsdag är 5 oktober 2022

Anmäl dig direkt via länk till: https://regionbibliotekostergotland.se/events/laslust-genom-livet-inspirationsdag/
eller via mail till: lena.udd@regionostergotland.se
Frågor till Lena via mejl eller telefon 010-1039320