Hälsa & välbefinnande

OBS Utbildningen gäller enbart cirkelledare inom SV Östergötland.

Tillsammans räddar vi liv
Vad gör du om en person i din närhet plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller om någons hjärta stannar?

Med en utbildning i HLR och Första hjälpen får du kunskapen att göra en tidig insats och blir mera trygg och lugn om/när olyckan är framme. Du vågar agera.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs.

Cirkelledaren är första hjälpen-instruktör certifierad av Röda Korset, hon har själv haft nytta av att ha utbildningen i HLR och första hjälpen, vid flera tillfällen, både i sin anställning i kommunen och vid olyckstillbud i samhället i övrigt. Hon har en pedagogisk utbildning och har arbetat inom förskola och skola i nästan 40 år. Sista åren hon var anställd av Norrköpings kommun utbildade hon personal i kommunen i HLR och Första hjälpen.