Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 26 juni, 38 lektioner Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dem som har avslutat grundkurs och som vill fortsätta knyppla eller till dem som har gjort uppehåll under några år och vill ta upp knyppling igen. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar. En god handledning ger förutsättningar att utveckla teknik och ökat kunnande för att knyppla på egen hand och/eller att förbereda sig för Fördjupningskurs I. I kursen ingår inte montering av spets. Knyppeldyna och pinnar kan lånas av FSS under kursen. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur) Behörighet: Avslutad övningsserie enligt boken ”Knyppling” eller likvärdiga kunskaper. Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 2.480:-
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020