Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 27 juni –1 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dem som har avslutat grundkurs och som vill
fortsätta knyppla eller till dem som har gjort uppehåll under några år och vill ta upp
knyppling igen. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar. En god
handledning ger förutsättningar att utveckla teknik och ökat kunnande för att
knyppla på egen hand och/eller att förbereda sig för Fördjupningskurs I.
I kursen ingår inte montering av spets.
Knyppeldyna och pinnar kan lånas av FSS under kursen.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Avslutad övningsserie enligt boken ”Knyppling” eller likvärdiga
kunskaper.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr, för icke-medlem 2.900 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022